Velkommen til Snertingdal sanitetsforening!

I mer enn 110 år har Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) jobbet for at Norge skal være et velferdssamfunn. Vi jobber for at bygda skal være et godt sted å bo. Vi har medlemmer fra 40 -80 år og ønsker nye medlemmer velkommen.

Omtanke i nærmiljø

Sanitetsforeningen som et sosialt møtested.

Snertingdal Sanitetsforening har bygget alders- og trygdeboliger på Stuveekeren, til sammen 13 boenheter.

Vi yter til forskjellige lokale tiltak som f. eks fotpleie, blomster ved sykdom, hyggekveld for pensjonister, besøk på sykehjemmet med servering. Vi har også gitt penger til utsmykning av ny barnehage og skole, og penger til 10- klassens skoletur. Vi har også gitt bidrag til ny TV på sykehjemmet.

Bedre kosthold for barn og unge

Hver høst lager vi frokost for barn ved Snertingdal skole og for barn i barnehagen. Samtidig minner vi om ett sunt og variert kosthold. Da serverer vi også frukt og grønt.

Inntektsbringende virksomhet

Hvert år selger vi fastlavensris, maiblomster, kløverlodder og julemerker for å skaffe inntekter. Ellers har vi også basar hvert år.

Slik jobber vi

Utarbeidelse av årsplan og månedlige medlemsmøter

Vi prøver også å ha noen temakvelder med tema for både unge og eldre.

BLI MED OSS

Har du saker du brenner for i nærmiljøet ditt? Meld deg inn i Snertingdal Sanitetsforening!

Vi har nå 3 underavdelinger; Skogheim, Dalheim og Øvre Torstuen.

Kontaktpersoner: Britt Seegård, Gunhild Langraff, Birgit Brennhagen og Elise Klette. Ta kontakt!

For mer info : http://nks.snertingdal.no / http://www.sanitetskvinnene.no/

Medlemsskap kr 325,- pr år

Støttemedlem kr 225,- pr. år

Bedriftsmedlem kr 1000,- pr. år